Numrat e telefonit në lidhje - një rrezik sigurie?

Disa javë më parë unë raportova se si mund t’i lejoni vizitorët tuaj të hapin aplikacionin e telefonit në pajisjet mobile duke trokitur një numër telefoni. Tani është shfaqur një mundësi e mbylljes së pakthyeshme të kartës SIM ose rivendosjes së pajisjes në cilësimet e fabrikës pa ndonjë veprim nga ana e përdoruesit.


Përdorimi i lidhjeve speciale që përgjojnë pothuajse kudo dhe gjithashtu mund të thirren automatikisht (forume, email, SMS, kode QR), një PIN ose PUK i pasaktë futet disa herë në një fraksion të sekondës. Kjo do të bllokojë në mënyrë të pakthyeshme kartën SIM. Kjo arrihet duke përdorur kodet e kontrollit që normalisht duhet të futen manualisht duke përdorur tastierën numerike të programit të thirrjes.

Dobësia prek sistemin operativ Android të Google deri dhe duke përfshirë Ice Cream Sandwich (versioni 4.0.x) - një zgjidhje e bazuar në softuer për problemin në formën e një azhurnimi të sistemit operativ është pothuajse e pamundur për shumë telefona celularë (falë politikës së azhurnimit të prodhuesit!). Në vend të kësaj, duhet të kaloni në programe si G Data USSD Filter , të cilat mund t'i merrni falas në tregun Android.

Mbrapa