Telefonnummer i länkar - en säkerhetsrisk?

För några veckor sedan rapporterade jag hur du kan göra det möjligt för dina besökare att öppna telefonappen på mobila enheter genom att trycka på ett telefonnummer. Nu har det uppstått en möjlighet att oåterkalleligt blockera SIM-kortet eller att återställa enheten till fabriksinställningarna utan någon åtgärd från användarens sida.


Via speciella länkar som lurar nästan överallt och också kan kallas upp automatiskt (forum, e-post, SMS, QR-koder), till exempel, en felaktig PIN-kod eller PUK matas in flera gånger på en sekund. Detta blockerar SIM-kortet oåterkalleligt. Detta uppnås med hjälp av kontrollkoder som normalt måste matas in manuellt med hjälp av uppringningsprogrammets numeriska knappsats.

Sårbarheten påverkar Googles Android-operativsystem till och med Ice Cream Sandwich (version 4.0.x) - en programvarubaserad lösning på problemet i form av en operativsystemuppdatering är nästan omöjligt för många mobiltelefoner (tack vare tillverkarens uppdateringspolicy!). Istället bör du byta till program som G Data USSD Filter , som du kan få gratis på Android-marknaden.

Tillbaka