Länka telefonnummer korrekt

Om du optimerar din egen webbplats för mobila enheter bör du inte bara vara uppmärksam på olika skärmstorlekar, optimerade laddningstider och specialfunktioner i drift (som svävareffekter), utan också överväga enheternas speciella funktioner. Detta inkluderar även (vissa människor har glömt) att ringa telefonsamtal.


För övrigt rekommenderas ett prefix "+49" i attributet href eftersom det gör det möjligt för kunder från utlandet att få tillgång till rätt telefonanslutning i Tyskland. Följande markering kan användas så att ett telefonnummer i kontaktområdet på en webbplats öppnar telefonappen när du trycker på den:

<a href="tel:+498921555122">089 21 555 122</a>

För att skrivbordsanvändare (som inte kan göra någonting med HTML-taggen utan en installerad Skype-plugin) inte är förvirrade rekommenderas följande CSS-markering så att länken inte kan kännas igen som sådan:

a[href^="tel"] {
  cursor: default;
  text-decoration: none;
  color: #000;
}
@media only screen and (max-device-width: 480px) {
  a[href^="tel"] {
   text-decoration: underline;
   color: blue;
  }
}
Tillbaka