Git, Dyqani dhe dosjet bosh

Sistemi i versionimit të skedarëve Git është i dobët, i shpejtë dhe i lëvizshëm. Git gjithmonë merret me objektet, përkatësisht skedarët. Dosjet krijohen vetëm nëse ka skedarë në to, përndryshe Git as nuk do t'i regjistrojë ato. Kjo ka efekte anësore të pakëndshme në disa projekte. Për shembull, sistemi i dyqaneve Shopware mbështetet në respektimin e rreptë të strukturës së dosjeve në mënyrë që të funksionojë.


Nëse edhe një dosje mungon (për shembull në dosjen "cache" ose në "templates"), Shopware e njeh shërbimin. Për shembull, skedari më i fundit i regjistrit në dosjen "shkrimet" po del:

Fatal error: Uncaught exception 'InvalidArgumentException' with message 'The directory "C:\...\cache\doctrine\filecache\" does not exist'

Për të zgjidhur problemin, thjesht vendosni skedarin vijues php në dosjen rrënjë të depozitës në të cilën dosjet bosh janë akoma të pranishme dhe drejtojeni atë:

4287bb0575ce0f5ea732

Skedari kalon në të gjithë strukturën e dosjes në mënyrë rekursive dhe vendos skedarin bosh "folder-bosh" në dosje të zbrazëta. Pasi ta keni shtyrë ndryshimin dhe ta keni tërhequr atë në depon problematike, struktura e dosjes tani është e plotë dhe Shopware punon pa probleme.

Mbrapa