Git, Shopware och tomma mappar

Git-filversioneringssystemet är magert, snabbt och bärbart. Git hanterar alltid objekt, nämligen filer. Mappar skapas bara om det finns filer i dem, annars spelar Git inte ens in dem. Detta har obehagliga biverkningar i vissa projekt. Shopware-butikssystemet är till exempel beroende av att mappstrukturen följs strikt för att fungera.


Om en enda mapp saknas (till exempel i "cache" -mappen eller i "mallar"), bekräftar Shopware tjänsten. Till exempel matas den senaste loggfilen i mappen "loggar" ut:

Fatal error: Uncaught exception 'InvalidArgumentException' with message 'The directory "C:\...\cache\doctrine\filecache\" does not exist'

För att lösa problemet placerar du bara följande php-fil i rotmappen i förvaret där de tomma mapparna fortfarande finns och kör den:

4287bb0575ce0f5ea732

Filen går igenom hela mappstrukturen rekursivt och placerar den tomma filen "tom mapp" i tomma mappar. När du har tryckt på ändringen och dragit den i det problematiska förvaret är mappstrukturen nu klar och Shopware fungerar utan problem.

Tillbaka