Wykonuj polecenia bezpośrednio po połączeniu SSH

Następujące polecenie nawiązuje połączenie z serwerem za pośrednictwem protokołu SSH, wykonuje niektóre polecenia (na przykład zmiany w podkatalogu i wysyła status git ) i pozostawia otwartą powłokę. Ładowany jest plik .bashrc, co włącza kolorowe podpowłoki. Sztuczka polega na zapisaniu tymczasowego pliku / tmp / initfile z żądanymi poleceniami, aby uruchomić podpowłokę (w naszym przypadku bash) za pomocą polecenia --init-file. W ramach tego pliku inicjującego ten sam plik jest natychmiast ponownie usuwany, aby nie pozostawić żadnych śladów.


ded8ef4a32a5fb8fb7a9c1b74a7d4279

Plecy