Εκτελέστε εντολές αμέσως μετά τη σύνδεση SSH

Η ακόλουθη εντολή δημιουργεί σύνδεση με διακομιστή μέσω SSH, εκτελεί ορισμένες εντολές (για παράδειγμα, αλλάζει σε έναν υποκατάλογο και στέλνει μια κατάσταση git ) και αφήνει το κέλυφος ανοιχτό. Φορτώνεται το αρχείο .bashrc, το οποίο επιτρέπει χρωματιστά υπο-κελύφη. Το κόλπο είναι να αποθηκεύσετε ένα προσωρινό αρχείο / tmp / initfile με τις επιθυμητές εντολές, να ξεκινήσετε ένα υπο-κέλυφος (στην περίπτωση μας bash) με την εντολή --init-file. Μέσα σε αυτό το αρχείο, το ίδιο αρχείο διαγράφεται πάλι αμέσως, ώστε να μην αφήνει ίχνη.


ded8ef4a32a5fb8fb7a9c1b74a7d4279

Πίσω