Windows Sysinternals qua ổ đĩa mạng

Không thể thiếu các công cụ từ Sysinternals của Mark Russinovich trên bất kỳ máy tính Windows nào. Nếu bạn luôn muốn có phiên bản mới nhất trong tay, bạn có thể tích hợp nó như một ổ đĩa mạng. Lệnh net sử dụng s: \\ live.sysinternals.com \ DavWWWRoot trên dòng lệnh là đủ (như một người dùng bình thường). Các công cụ tuyệt vời như PsList, PsKill hoặc Process Explorer sau đó có sẵn trên ổ S.


Trở lại