Windows Sysinternals از طریق درایو شبکه

ابزارهای Sysinternals توسط Mark Russinovich نباید در هیچ رایانه ویندوزی وجود داشته باشد. اگر همیشه می خواهید آخرین نسخه را در دسترس داشته باشید ، می توانید آن را به عنوان یک درایو شبکه ادغام کنید. دستور net استفاده از s: \\ live.sysinternals.com \ DavWWWRoot در خط فرمان کافی است (به عنوان یک کاربر عادی). سپس ابزارهای خوبی مانند PsList ، PsKill یا Process Explorer در درایو S قابل حمل هستند.


بازگشت