Sự tò mò trong trò chơi của các vị vua

Cờ vua đã mê hoặc mọi người trong nhiều thế kỷ - các quy tắc của nó rất dễ học và độ sâu khó tin của nó chỉ những người chơi có kinh nghiệm mới có thể tiếp cận được (tiếc là không phải một trong số họ). Sau đây, tôi sẽ giải quyết hai câu hỏi ngắn gọn: Liệu có thể, thông qua một trình tự chính xác của nước đi, để đến vị trí mà vua đen bị tấn công bởi hai quân hậu trắng cùng một lúc? Điều này cũng có thể với hai tòa tháp màu trắng?


Cả hai câu hỏi đều phải được trả lời ở dạng khẳng định và có thể được chứng minh bằng cách đưa ra một ví dụ:

PS: Nói một cách chính xác, bạn sẽ phải xác định diễn biến của trò chơi để có được vị trí này.

Trở lại