Περιέργεια στο παιχνίδι των βασιλιάδων

Το σκάκι έχει γοητεύσει τους ανθρώπους για αιώνες - οι κανόνες του είναι εύκολο να μάθουν και το απίστευτο βάθος του είναι προσβάσιμο μόνο σε έμπειρους παίκτες (δυστυχώς όχι ένας από αυτούς). Στη συνέχεια, θα ασχοληθώ με δύο σύντομες ερωτήσεις: Είναι δυνατόν, μέσω μιας σωστής ακολουθίας κινήσεων, να φτάσουμε σε μια θέση στην οποία ο μαύρος βασιλιάς δέχεται επίθεση από δύο λευκές βασίλισσες ταυτόχρονα; Αυτό είναι επίσης δυνατό με δύο λευκούς πύργους;


Και οι δύο ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν καταφατικά και να αποδειχθούν απλά δίνοντας ένα παράδειγμα:

PS: Ακριβώς μιλώντας, θα πρέπει να καθορίσετε την πορεία του παιχνιδιού για να φτάσετε σε αυτήν τη θέση.

Πίσω