Dublikoni përmbajtjen në blogje

E njëjta përmbajtje në uebfaqe të ndryshme ndëshkohet nga Google në shumë raste - megjithatë algoritmi i Google është inteligjent dhe njeh nëse elementët në kokë dhe fund të faqes mbesin të njëjtë ose nëse pasazhet e plota të provës mund të arrihen dy herë nën URL të ndryshme. Pyetja emocionuese është se si Google merret me faqet e përmbledhura të artikujve në blog.


Matt Cutts jep një deklaratë të shkurtër për këtë në kanalin YouTube Ndihmoni për Webmasterin Google : Opsioni më i sigurt dhe më i përshtatshëm është përfshirja e artikujve në faqet e përmbledhura me anë të lidhjes së detyrueshme "vazhdoni të lexoni" në formën e lojërave. Nga rruga: ka mbi 500 video nga Google në kanalin YouTube. Studimi i videove rekomandohet shumë.

Mbrapa