Nội dung trùng lặp trên blog

Trong nhiều trường hợp, cùng một nội dung trên các trang web khác nhau sẽ bị Google trừng phạt - tuy nhiên, thuật toán của Google rất thông minh và nhận biết liệu các phần tử trong đầu trang và chân trang có giữ nguyên hay không hay toàn bộ đoạn kiểm tra có thể được truy cập hai lần dưới các URL khác nhau. Câu hỏi thú vị là Google xử lý các trang tổng quan bài viết trên blog như thế nào.


Matt Cutts đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về vấn đề này trên kênh YouTube Trợ giúp Quản trị Trang web của Google : Tùy chọn an toàn và tiện lợi nhất là đưa các bài viết trên các trang tổng quan bằng liên kết bắt buộc "tiếp tục đọc" dưới dạng đoạn giới thiệu. Nhân tiện: Có hơn 500 video từ Google trên kênh YouTube. Nghiên cứu các video rất được khuyến khích.

Trở lại