Szybka wskazówka: WP_Query i pola wielowierszowe

Za pomocą atrybutu meta_query w potężnej klasie WordPress WP_Query można filtrować posty, które mają określone wartości w swoich polach meta. Jeśli stworzyłeś wielowierszowe metapole (np. za pomocą zaawansowanych pól niestandardowych ) i chcesz znaleźć tylko posty zawierające określoną wartość w tym polu oddzieloną końcami linii, zalecany jest świat REGEX MySQL.


Następujące wywołanie wyszukuje wszystkie posty, które mają pasek wartości gdzieś w linii w polu foo:

d6a80606f7846cba392a561bfdecf2b7

Gwarantuje to, że nie zostaną znalezione żadne nieprawidłowe podciągi i że podziały wierszy będą działać na różnych platformach. Również ważne: wartość atrybutu value musi być w podwójnych cudzysłowach, w przeciwnym razie WordPress uniknie odwrotnych ukośników (nie martw się: Prettier bierze to pod uwagę na stałe). Ta sama procedura może być również użyta do innych celów: Na przykład w powyższym kodzie „\ r \ n | \ r | \ n” jest zastąpione przez „ ;” jeśli wartości są oddzielone przecinkami (zamiast linii) w polu tekstowym.

Plecy