Cắt SVG khỏi hình ảnh bằng đường dẫn clip

Nếu bạn muốn cắt hình ảnh với sự trợ giúp của SVG, bạn nên sử dụng đường dẫn clip- thuộc tính CSS. Tập lệnh sau đây kích hoạt các rào cản gập ghềnh: SVG có thể được lưu với sự trợ giúp của Illustrator, bạn có thể chỉ định URL (tương đối hoặc tuyệt đối) của SVG (Chrome cho đến nay chỉ hỗ trợ nội tuyến SVG) và đường viền cổ cũng hoàn toàn đáp ứng.


Đầu tiên, bạn tạo mặt nạ cắt trong Adobe Illustrator và xuất SVG với các cài đặt sau:

Tỷ lệ khung hình của SVG và hình ảnh phải giống nhau. Cuối cùng, SVG bên ngoài được tham chiếu trong hình ảnh, ví dụ: trong thuộc tính data-clip:

1e4823ee95525ce0e04bb693c48e0e35

Bây giờ bạn tích hợp tập lệnh sau:

1e4823ee95525ce0e04bb693c48e0e35

Kết quả là:

See the Pen clip-path and SVGs by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Trở lại