SVG ها را از تصاویر با مسیر کلیپ جدا کنید

اگر می خواهید یک تصویر را با کمک SVG برش دهید ، استفاده از کلیپ مسیر ویژگی CSS توصیه می شود. محرک اسکریپت زیر پر از دست انداز موانع: در SVG می تواند با کمک تصویرگر ذخیره شده، شما می توانید URL (نسبی یا مطلق) از یک SVG مشخص (کروم از تا به حال بومی تنها SVG خطی) و خط گردن هم به طور کامل پاسخگو.


ابتدا یک ماسک برش دهنده در Adobe Illustrator ایجاد کرده و SVG را با تنظیمات زیر صادر می کنید:

نسبت ابعاد SVG و تصویر باید یکسان باشد. در نهایت ، SVG خارجی در تصویر ذکر شده است ، به عنوان مثال در ویژگی data-clip:

1e4823ee95525ce0e04bb693c48e0e35

حالا اسکریپت زیر را ادغام کنید:

1e4823ee95525ce0e04bb693c48e0e35

نتیجه این است که:

See the Pen clip-path and SVGs by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

بازگشت