Mẹo nhanh: Tự động gắn thẻ Git

Nếu bạn liên kết Github với Composer , bạn phải gán số phiên bản qua thẻ git . Lệnh dòng lệnh sau xác định ngày hiện tại và tăng ngày đó (theo SemVer ) theo số phiên bản. Ví dụ: phiên bản 1.1.0 theo sau 1.0.9. Nếu không có thẻ nào được chỉ định, phiên bản sẽ tự động được gắn thẻ 1.0.0. Các công cụ như móc mỏng manh hoặc git rút ngắn sa mạc biểu tượng này.

8cd852c96ec1e60e8a5ac1f3614b2397


Trở lại