Tích hợp các hoạt ảnh Adobe Animate nguyên bản

Trong một bài viết trước, tôi đã mô tả cách người ta có thể dễ dàng tích hợp các hoạt ảnh từ Adobe Animate vào một trang web thông qua đường vòng của xuất APNG. Ngoài ra còn có cách gốc thông qua xuất canvas HTML5 , nhưng bất kỳ ai đã làm việc với nó sẽ thấy rằng nó bị mắc kẹt ở mọi ngóc ngách (không đủ hỗ trợ đáp ứng, tích hợp rườm rà vào một trang web hiện có, không có tốc độ khung hình khác nhau cho mỗi hoạt ảnh, vv).). Thư viện adobe-animate-nhúng cung cấp một giải pháp khắc phục tại đây.


Đầu tiên, bạn tạo một dự án mới và chọn loại "HTML5 Canvas":

Sau đó, bạn xuất bản dự án với cài đặt xuất bản tiêu chuẩn:

Bây giờ bạn tích hợp thư viện adobe-animate-nhúng và phát hoạt ảnh trong phần tử DOM:

3ad3cc9d9915693d69583124699f1a2b

Nhiều ví dụ và tùy chọn khác có sẵn trong tài liệu thư viện.

Trở lại