یکپارچه سازی انیمیشن های Adobe Animate به صورت بومی

در مقاله قبلی توضیح دادم که چگونه می توان انیمیشن های Adobe Animate را از طریق انحراف از صادرات APNG به راحتی در وب سایت ادغام کرد. روش بومی از طریق صادرات بوم HTML5 نیز وجود دارد ، اما هر کسی که قبلاً با آن کار کرده باشد متوجه می شود که در هر گوشه و کنار گیر کرده است (پشتیبانی پاسخگو کافی ، ادغام دست و پا گیر در یک وب سایت موجود ، نرخ فریم متفاوت در هر انیمیشن ، و غیره).). کتابخانه adobe-animate-embed در اینجا درمانی را ارائه می دهد.


ابتدا یک پروژه جدید ایجاد می کنید و نوع "HTML5 Canvas" را انتخاب می کنید:

سپس پروژه را با تنظیمات استاندارد انتشار منتشر می کنید:

اکنون شما کتابخانه adobe-animate-embed را ادغام کرده و انیمیشن را در یک عنصر DOM پخش می کنید:

3ad3cc9d9915693d69583124699f1a2b

در اسناد کتابخانه نمونه ها و گزینه های بسیار دیگری موجود است .

بازگشت