Laravel: Gỡ lỗi mẫu Blade

Khi gỡ lỗi các mẫu phiến trong Laravel 5. *, bạn thường nhận được thông báo lỗi vô nghĩa đề cập đến các khung nhìn được lưu trong bộ nhớ cache. Trước đây, mọi người đều tốt hơn: Chế độ xem gỡ lỗi trong phiên bản 4 chứa nhiều chức năng hữu ích hơn và cũng đẹp hơn. Với một vài dòng mã, bạn có thể khôi phục lại chức năng này với sự trợ giúp của rất tiếc ("Lỗi PHP cho những đứa trẻ tuyệt vời").


Chế độ xem lỗi mẫu trông giống như thế này trong Laravel 5.4:

Laravel: Gỡ lỗi mẫu Blade

Trước tiên, bạn đưa gói "filp / whoops" vào khối dev của composer.json:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

Sau đó, bạn sửa đổi phương thức kết xuất, phương thức này chịu trách nhiệm gửi ngoại lệ cho trình duyệt:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

Bây giờ bạn có được bản xem trước mã đầy đủ cũng như các tính năng thú vị khác như các biến môi trường hiện tại:

Laravel: Gỡ lỗi mẫu Blade

Trở lại