Laravel: Blade Template Debugging

Laravel 5.де blade шаблондорун оңдоодо, кэштелген көрүнүштөргө байланыштуу маанисиз ката билдирүүлөрү көп кездешет. Мурда бардыгы жакшыраак болчу: 4-версиядагы мүчүлүштүктөрдү оңдоо көрүнүшү пайдалуу функцияларды камтыган, ошондой эле көрүнөө жагымдуу болчу. Бир нече сап коду менен, бул функцияны whoops жардамы менен калыбына келтире аласыз ("Салкын балдар үчүн PHP каталары").


Үлгүлүү ката көрүнүшү Laravel 5.4 менен ушундай көрүнөт:

Laravel: Blade Template Debugging

Алгач "filp / whoops" топтомун composer.json dev блогуна киргизесиз:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

Андан кийин браузерге өзгөчө кырдаалды жөнөтүү үчүн жооптуу болгон көрсөтүү ыкмасын өзгөртө аласыз:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

Эми сиз кодду алдын-ала карап чыгууну, ошондой эле учурдагы айлана чөйрөнүн өзгөрүлмөлөрү сыяктуу башка жагымдуу функцияларды аласыз:

Laravel: Blade Template Debugging

Артка