لاراول: اشکال زدایی قالب تیغه

هنگام اشکال زدایی از الگوهای تیغه در لاراول 5. * ، معمولاً پیام های خطای بی معنی با اشاره به نمایش های ذخیره شده دریافت می کنید. در گذشته ، همه بهتر بودند: نمای اشکال زدایی در نسخه 4 شامل عملکردهای مفیدتری بود و از نظر بصری نیز بهتر بود. با چند خط کد می توانید این قابلیت را با کمک اووپ ("خطاهای PHP برای بچه های باحال") دوباره بدست آورید.


نمای خطای نمونه در Laravel 5.4 به این شکل است:

لاراول: اشکال زدایی قالب تیغه

ابتدا بسته "filp / whoops" را در بلوک dev از composer.json قرار می دهید:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

سپس روش رندر را اصلاح می کنید ، که وظیفه ارسال استثنا به مرورگر را دارد:

b29e71797fcd218306e15ef463ee9cba

اکنون پیش نمایش کامل کد و همچنین سایر ویژگی های خوب مانند متغیرهای محیط فعلی را دریافت می کنید:

لاراول: اشکال زدایی قالب تیغه

بازگشت