SVG-export från Illustrator

SVG spelar en central roll i dagens webb. De har inte bara ersatt ikonfonter, utan ger också möjlighet till manipulation via CSS eller JavaScript. Om du vill spara en vektorgrafik för webben från Adobe Illustrator som SVG, måste du göra några inställningar för att undvika fallgropar och minska laddningstiderna, vilket jag kommer att presentera i följande artikel.


Den allmänna exportfunktionen finns under " Arkiv> Exportera> Exportera som ... ". Välj slutligen " SVG (* .SVG) " som filtyp. Om du inte vill klippa genomskinliga områden och ta hänsyn till ritområdet, markera " Använd ritningsområden ", annars inte. I följande dialogruta väljer du följande alternativ:

Om du inte är nöjd med detaljnivån för banorna i resultatet ökar du decimalerna gradvis till 3 eller 4.

Det blir intressant när du har inbäddade klippmasker i vektorfilen. Dessa kan också elimineras (detta leder till återigen mindre filstorlekar och ökad kompatibilitet när man använder utskriftsverktyg som dompdf ).

Det finns två välkända sätt i Illustrator: Först markerar du alla objekt med CTRL + A och väljer " Objekt> Minska transparens ... ". Sedan tar du bort befintliga klippmaskar via " Object> Clipping Mask> Convert Back ". Om det inte fungerar gör du följande i stället för de två sista stegen: Välj först " Objekt> Konvertera ...> OK " och välj sedan alternativet " Ta bort överlappningsområde " i sökvägsdialogen.:

Den slutliga SVG kan sedan optimeras ytterligare med verktyg som svgo (på kommandoraden eller i webbgränssnittet ).

Tillbaka