Dynamiska webbadresser i Joomla

I innehållshanteringssystem är URL: er ofta inte alltid fixade i förväg och skapas därför inte statiskt i förväg (som ett bidrag eller menyalternativ) utan adressobjekt från databasen. I likhet med WordPress ( som beskrivs här ) är det också möjligt i Joomla att bygga dynamiska URL-strukturer (oberoende av det interna aliasystemet). Antingen kan JRouter användas här - eller så kan du använda en one-liner i .htaccess.


Först skapar du ett menyalternativ (t.ex. med alias "undermapp") och låter det peka på en förberedd artikel (t.ex. med ID 1337). Ställ sedan in följande regel i .htaccess direkt efter introduktionsraden RewriteEngine On:

RewriteRule ^subfolder/([^/]*)\.html$ /index.php?option=com_content&view=article&id=1337&name=$1 [L]

Då får du webbadressen efter att ha ringt upp

https://tld.com/subfolder/foo.html

innehållet på sidan

https://tld.com/subfolder/?name=foo

I artikeln ovan (eller modulerna som är kopplade till menyalternativet) kan du enkelt fråga den exakta URL: en med $ _GET ["namn"]. Om du arbetar med IIS istället för Apache lägger du till följande instruktion till .htaccess-ekvivalenten (i web.config):

<rule name="custom route 1" stopProcessing="true">
 <match url="^subfolder/([^/]*)\.html$" ignoreCase="false" />
 <action type="Rewrite" url="/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1337&amp;name={R:1}" appendQueryString="false" />
</rule>
Tillbaka