Kritisk bugg när du använder WPML + ACF

De kraftfulla WPML-pluginsna för flerspråkighet och avancerade anpassade fält för dina egna fält är standardutrustning i många installationer. Det är irriterande när fel och dataförlust uppstår i kombination. Felrapporterna om ämnet är några år gamla och obesvarade ( här och här och här och här och här ). Jag har just tittat närmare på problemet.


Felet uppstår alltid när du skapar en så kallad ACF-alternativsida:

ceef04e850da257a8aaa54e356199f61

Gör följande för att reproducera felet. Ställ först in språket på "tyska" i menyn högst upp på instrumentpanelen. Nu öppnar du menyalternativet "Alternativ" två gånger (var och en i en flik). Det är viktigt att hämta menyalternativet direkt. På den andra fliken ändrar du nu språket (i vårt exempel till "engelska"). Gör nu ändringar i den första fliken och klicka på "Uppdatera". Nu har innehållet i alla tyska fält landat felaktigt i de engelska fälten:

Det hela händer utan förvarning och är särskilt dödligt om ett stort antal alternativ skrivs över.

Följande snabbkorrigering i functions.php löser problemet (glöm inte att byta "acf-optioner" om du använder en enskild slug):

ceef04e850da257a8aaa54e356199f61

Tillbaka