Umbuzo we-SQL wokunquma uhlu lwezinga

Namuhla ngithole lo msebenzi olandelayo ngenkathi ngisebenza kuphrojekthi yamakhasimende: Thatha itafula le-SQL "umsebenzisi" ngamakholomu "id" kanye "nesikolo" bese unquma isikhundla sabo bonke abasebenzisi ngokususelwa ku- "score" lapho abasebenzisi abane- thola isilinganiso esifanayo ngesikolo esifanayo. Lo msebenzi ungaxazululwa intuitively futhi kalula ngokusebenzisa okuguquguqukayo okuchazwe ngumsebenzisi .


CREATE TABLE
  user(id INT, score INT);
INSERT INTO
  user(id, score)
VALUES
  (1, 10), (2, 40), (3, 55), (4, 10), (5, 5), (6, 20), (7, 30), (8, 70), (9, 30)

Kusetshenziswa okuguqukayo okubili kukuxazulula lokhu kalula

SET @score_prev = NULL;
SET @cur_rank = 0;
SELECT id, score, CASE
  WHEN @score_prev = score THEN @cur_rank
  WHEN @score_prev := score THEN @cur_rank := @cur_rank + 1
END AS rank
FROM user
ORDER BY score DESC

futhi uthola umphumela owufunayo

+--------+-----------+----------+
| *id* | *score* | *rank* |
|  8  |   70  |   1  |
|  3  |   55  |   2  |
|  2  |   40  |   3  |
|  7  |   30  |   4  |
|  9  |   30  |   4  |
|  6  |   20  |   5  |
|  1  |   10  |   6  |
|  4  |   10  |   6  |
|  5  |    5  |   7  |
+--------+-----------+----------+
Emuva