Zapytanie SQL w celu ustalenia listy rankingowej

Dzisiaj podczas pracy nad projektem klienta natknąłem się na następujące zadanie: Weź tabelę SQL „user” z kolumnami „id” i „score” i określ ranking wszystkich użytkowników na podstawie „score”, w którym użytkownicy z uzyskać ten sam ranking z tym samym wynikiem. Zadanie to można rozwiązać intuicyjnie i łatwo, korzystając ze zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika .


CREATE TABLE
  user(id INT, score INT);
INSERT INTO
  user(id, score)
VALUES
  (1, 10), (2, 40), (3, 55), (4, 10), (5, 5), (6, 20), (7, 30), (8, 70), (9, 30)

Użycie dwóch zmiennych rozwiązuje ten problem w prosty sposób

SET @score_prev = NULL;
SET @cur_rank = 0;
SELECT id, score, CASE
  WHEN @score_prev = score THEN @cur_rank
  WHEN @score_prev := score THEN @cur_rank := @cur_rank + 1
END AS rank
FROM user
ORDER BY score DESC

i otrzymujesz żądane wyniki

+--------+-----------+----------+
| *id* | *score* | *rank* |
|  8  |   70  |   1  |
|  3  |   55  |   2  |
|  2  |   40  |   3  |
|  7  |   30  |   4  |
|  9  |   30  |   4  |
|  6  |   20  |   5  |
|  1  |   10  |   6  |
|  4  |   10  |   6  |
|  5  |    5  |   7  |
+--------+-----------+----------+
Plecy