Рейтинг тизмесин аныктоо үчүн SQL сурамы

Бүгүн мен кардардын долбоорун иштеп жатып, мындай тапшырмага туш болдум: "id" жана "балл" графалары менен "колдонуучу" SQL таблицасын алып, "упай" боюнча иреттелген бардык колдонуучулардын рейтинг тизмесин аныктаңыз. ошол эле рейтинг менен ошол эле упай менен алуу. Бул тапшырманы колдонуучу аныктап турган өзгөрмөлөрдү колдонуу менен интуитивдик жана оңой чечүүгө болот.


CREATE TABLE
  user(id INT, score INT);
INSERT INTO
  user(id, score)
VALUES
  (1, 10), (2, 40), (3, 55), (4, 10), (5, 5), (6, 20), (7, 30), (8, 70), (9, 30)

Эки өзгөрмөнү колдонуу ушуну жөн эле чечет

SET @score_prev = NULL;
SET @cur_rank = 0;
SELECT id, score, CASE
  WHEN @score_prev = score THEN @cur_rank
  WHEN @score_prev := score THEN @cur_rank := @cur_rank + 1
END AS rank
FROM user
ORDER BY score DESC

жана сиз каалаган натыйжаны аласыз

+--------+-----------+----------+
| *id* | *score* | *rank* |
|  8  |   70  |   1  |
|  3  |   55  |   2  |
|  2  |   40  |   3  |
|  7  |   30  |   4  |
|  9  |   30  |   4  |
|  6  |   20  |   5  |
|  1  |   10  |   6  |
|  4  |   10  |   6  |
|  5  |    5  |   7  |
+--------+-----------+----------+
Артка