Pertanyaan SQL untuk menentukan senarai kedudukan

Hari ini saya menemui tugas berikut semasa mengerjakan projek pelanggan: Ambil "pengguna" jadual SQL dengan lajur "id" dan "skor" dan tentukan kedudukan semua pengguna berdasarkan "skor" di mana pengguna dengan mendapat kedudukan yang sama dengan skor yang sama. Tugas ini dapat diselesaikan secara intuitif dan mudah dengan menggunakan pemboleh ubah yang ditentukan pengguna .


CREATE TABLE
  user(id INT, score INT);
INSERT INTO
  user(id, score)
VALUES
  (1, 10), (2, 40), (3, 55), (4, 10), (5, 5), (6, 20), (7, 30), (8, 70), (9, 30)

Menggunakan dua pemboleh ubah menyelesaikannya secara sederhana

SET @score_prev = NULL;
SET @cur_rank = 0;
SELECT id, score, CASE
  WHEN @score_prev = score THEN @cur_rank
  WHEN @score_prev := score THEN @cur_rank := @cur_rank + 1
END AS rank
FROM user
ORDER BY score DESC

dan anda mendapat output yang anda mahukan

+--------+-----------+----------+
| *id* | *score* | *rank* |
|  8  |   70  |   1  |
|  3  |   55  |   2  |
|  2  |   40  |   3  |
|  7  |   30  |   4  |
|  9  |   30  |   4  |
|  6  |   20  |   5  |
|  1  |   10  |   6  |
|  4  |   10  |   6  |
|  5  |    5  |   7  |
+--------+-----------+----------+
Belakang