Tải tệp lên trong Trình duyệt Facebook trong ứng dụng

Trên một số điện thoại Android, cả trình duyệt trong ứng dụng Facebook và Instagram (tính đến ngày nay) đều hoạt động không chính xác nếu trường tải lên trong trang đích được quảng cáo hoặc liên kết chỉ định thuộc tính accept. Do đó, nút không có chức năng. Nếu bạn mở trang trong trình duyệt bên ngoài, bình thường bên ngoài ứng dụng Facebook, mọi thứ đều ổn. Điều này gây khó chịu (đặc biệt là vì nó đã được báo cáo trong một thời gian dài), nhưng có thể được giải quyết bằng một cách giải quyết khác.


Bản sửa lỗi JavaScript sau giải quyết sự cố và làm cho các nút hoạt động trở lại:

1446ce1bdc51c7e99cca92808a5bf0d7

Trở lại