بارگذاری پرونده در Facebook In App Browser

در برخی از تلفن های اندرویدی ، اگر یک قسمت بارگذاری ویژگی قبول را در یک صفحه فرود تبلیغ شده یا پیوند داده شده ، هر دو مرورگر درون برنامه ای فیس بوک و اینستاگرام (از امروز) رفتار نادرستی دارند. بنابراین دکمه بدون عملکرد بود. اگر صفحه را در مرورگر خارجی و عادی خارج از برنامه Facebook باز کنید ، همه چیز خوب است. این آزار دهنده است (به ویژه از آن را برای یک مدت طولانی گزارش شده است زمان )، اما می توان با یک راه حل حل شده است.


رفع اشکال JavaScript زیر این مشکل را حل می کند و دوباره دکمه ها را کار می کند:

1446ce1bdc51c7e99cca92808a5bf0d7

بازگشت