WordPress: Hủy kích hoạt các trang lưu trữ

Theo w3techs.com , khoảng 27,4% tổng số trang web trên toàn thế giới hiện đang được vận hành với sự trợ giúp của WordPress. Trong rất nhiều trường hợp, đây không phải là blog. WordPress tự động tạo ra rất nhiều URL, thường không được sử dụng và tạo ra rất nhiều liên kết được Google lập chỉ mục mà nhà điều hành trang web thậm chí không có trên màn hình. Tất cả điều này có thể được hủy kích hoạt bằng một lệnh đơn giản.


Đây là những ví dụ

  • https://www.tld.com/author/foo/
  • https://www.tld.com/tags/bar/
  • https://www.tld.com/2014/04/baz/
  • https://www.tld.com/news/qux/

Nếu bạn không sử dụng các trang danh mục / thẻ / ngày tháng / tác giả phổ biến cho các blog, bạn có thể chấm dứt sự hối hả và nhộn nhịp này bằng hook sau trong functions.php:

b18c26319b04052f27d0e6a74a69cbe3

 

Trở lại