Kontrollera cookies med PHP och JS

Inställningen av kakor med dina egna eller tredjepartsskript kan kontrolleras fint med hjälp av PHP och JavaScript. Även om detta inte är en tillräcklig lösning för implementering av kakelösningar efter domstolsavgörandet mot Planet49 (här är det avgörande att spårningsverktyg som Google Analytics inte ens spårar och följaktligen inte anger några kakor), men det kan vara vettigt vara i allmänhet vitlista / svartlistkakor.


Detta är lätt att göra i PHP: Här ändrar / tar du bort alla inställda cookie-rubriker . Om följande skript anropas efter att cookies har förberetts för svarshuvudet med hjälp av setcookie , kommer oönskade rubriker att tas bort och dessa cookies kommer inte att ställas in från början. Dessutom raderas också cookies som har ställts in tidigare (t.ex. om förebyggande skript inte fungerade av någon anledning).

8b723b3329c080e9245028b4d0a3fc64

I JavaScript är detta lite mindre trivialt: Här använder vi Object.defineProperty (den kraftfulla efterföljaren till __defineGetter__ och __defineSetter__ ) för att skriva över getter / setter-metoderna för dokumentobjektet, som alltid kallas när cookies används med hjälp av document.cookie läser och skriver. Object.getOwnPropertyDescriptor tar emot den ursprungliga getter / setter, varigenom setter bara anropas om kakan är tillåten:

8b723b3329c080e9245028b4d0a3fc64

Tillbaka