Facebook SDK: Kontrollera tokens på serversidan

När du arbetar med Facebook SDK (närmare bestämt när du implementerar en Facebook-inloggningsfunktion i ett REST-gränssnitt) måste token som klienten fick från Facebook först kontrolleras för att den är giltig av servern innan ytterligare operationer utförs .


Det enklaste sättet att göra detta är med det odokumenterade API-samtalet

GET https://graph.facebook.com/me?access_token=TOKEN

där TOKEN är nämnda åtkomsttoken, som är över 200 tecken långt. Svaret är antingen ett framgångsrikt svar

{
  "id": "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "email": "david\u0040vielhuber.de",
  "first_name": "David",
  "gender": "male",
  "last_name": "Vielhuber",
  "link": "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/XXXXXXXXXXXXXXXXX/",
  "locale": "de_DE",
  "name": "David Vielhuber",
  "timezone": 2,
  "updated_time": "2014-02-09T18:47:26+0000",
  "verified": true
}

Användarens ID ska användas här för den slutliga kontrollen.

Annars får du det påfallande meddelandet att det inte är en giltig symbol:

{
  "error": {
   "message": "Invalid OAuth access token.",
   "type": "OAuthException",
   "code": 190
  }
}
Tillbaka