Facebook SDK: Токендерди сервер тараптан текшерүү

Facebook SDK менен иштөөдө (тагыраагы, REST интерфейсинин ичинде Facebook кирүү функциясын ишке ашырууда), кардар Facebookтан алган белгини, адегенде, андан ары операцияларды жүргүзүүдөн мурун сервер тарабынан текшерилет. .


Мунун эң жөнөкөй жолу - документсиз API чалуусу

GET https://graph.facebook.com/me?access_token=TOKEN

мында TOKEN - бул 200дөн ашык белгиден турган айтылган токен. Жооп ийгиликтүү жооп болуп саналат

{
  "id": "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "email": "david\u0040vielhuber.de",
  "first_name": "David",
  "gender": "male",
  "last_name": "Vielhuber",
  "link": "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/XXXXXXXXXXXXXXXXX/",
  "locale": "de_DE",
  "name": "David Vielhuber",
  "timezone": 2,
  "updated_time": "2014-02-09T18:47:26+0000",
  "verified": true
}

акыркы текшерүү үчүн колдонуучунун ID колдонулушу керек.

Болбосо, ал белгиси жараксыз деген байкалбаган билдирүү аласыз:

{
  "error": {
   "message": "Invalid OAuth access token.",
   "type": "OAuthException",
   "code": 190
  }
}
Артка