Radhët e Laravel në localhost

Në kornizën PHP Laravel brenda mjediseve prodhuese, punëtorët dhe mbikëqyrësit sigurojnë që punët e ruajtura në Redis, për shembull, të përpunohen. Nëse dëshironi të jeni plotësisht të pavarur nga kjo në localhost, ose përdorni shoferin e sinkronizimit për të ekzekutuar gjithmonë punët menjëherë. Kjo ka disavantazhin që procesi aktual PHP është bllokuar dhe kërkesa varet derisa puna të përpunohet.


Shtë më mirë të telefononi një shembull tjetër PHP që fillon një leje pune një herë. Zbatimi i mëposhtëm gjithashtu kujdeset për ndryshimet në Windows / Mac / Linux. Së pari ne përcaktojmë një punë në mënyrën e zakonshme:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Pastaj krijojmë një ndihmës të përgjithshëm që kujdeset për ekzekutimin:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Së fundmi, ne e quajmë këtë funksion në një kontrollues:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Mbrapa