Hiển thị hài hòa các biểu trưng với JavaScript

Cho dù là người tham khảo, đối tác hay khách hàng - có nhiều trường hợp bạn muốn hiển thị nhiều logo cạnh nhau một cách hài hòa. Tỷ lệ của các logo hầu hết không nhất quán. Bạn thường làm theo bản năng ruột của mình đối với sự thể hiện kích thước trong thiết kế, nhưng cũng có một phương pháp tính toán chính xác để tạo ra một hình ảnh trực quan hấp dẫn bằng cách cân bằng các khu vực của logo. Trong ví dụ sau, bạn có thể thực hiện việc này chỉ với một vài dòng JavaScript.


Nếu bạn cân bằng chiều cao, bạn sẽ có hình dạng sau:

CodePen

Nếu bạn thực hiện quy trình tương tự với chiều rộng, bạn sẽ nhận được hình minh họa sau:

CodePen

Tốt hơn là đánh đồng khu vực với sự trợ giúp của một vài dòng JavaScript:

1dacb229fcfb428ee3cb6b414625be29

Điều này cho hình ảnh sau:

CodePen

Trở lại