Chrome DevTools: Giải quyết các phần tử DOM

Cho dù Chrome, Firefox, Opera, Safari hay thậm chí là Internet Explorer: Mặc dù các công cụ dành cho nhà phát triển được thiết kế tốt là điểm bán hàng độc nhất của Firefox và trình cắm Firebug phổ biến cho đến vài năm trước, nhưng các công cụ dành cho nhà phát triển mạnh mẽ hiện là một phần trong phạm vi tiêu chuẩn của mọi trình duyệt mà trong đó có rất nhiều thứ để khám phá cho.


Tôi vừa gặp một thủ thuật để giải quyết các đối tượng hiện được chọn trong cây tài liệu mà không cần đi đường vòng trong JavaScript.

Tham chiếu hơi dễ thấy là:

$0

Mọi thao tác đều có thể thực hiện được, ví dụ như đã bật

$0.innerHTML

xuất nội dung trực tiếp đến bảng điều khiển.

Trở lại