Joomla, IIS ve dizin hakları

Joomla 3.2'yi bir Windows Server 2008 R2 üzerinde IIS 7.5 ile entegre ederken, genellikle çok cömertçe seçilen ayarlarla yetersiz bir şekilde çözülen dizin hakları ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdaki çözüm güvenli ve tamamen işlevseldir:

  • IIS_IUSRS grubu C: \ inetpub \ wwwroot \: okuma ve yürütme, klasör içeriğini görüntüleme, okuma, yazma haklarına ihtiyaç duyar
  • IIS_IUSRS grubu C: \ Windows \ Temp \: Okuma ve Yürütme, Klasör içeriğini gösterme, Okuma, Yazma haklarına ihtiyaç duyar
  • Kullanıcı IUSR, IIS_IUSRS grubunda olmalıdır (Bilgisayar Yönetimi> Yerel Kullanıcılar ve Gruplar> Gruplar)

PHP aracılığıyla yüklenen tüm dosyalar için daha fazla özel dizin haklarına ihtiyacınız varsa (örn.SSH veya FTP için), bunları C: \ Windows \ Temp \ klasörü için de ayarlayabilirsiniz. PHP aracılığıyla bir dosya yüklerseniz, PHP önce bu dosyayı geçici dosyaya ve ardından son yola kopyalar. Dosya geçici dizine inmişse, haklarını devralır ve son dizine taşındıktan sonra bunları korur.


Geri