Had memori dalam WordPress

tl;dr: Tetapkan nilai secara manual atau nilai lalai bagi WP_MEMORY_LIMIT/WP_MAX_MEMORY_LIMIT tiada kesan jika WP_MEMORY_LIMIT/WP_MAX_MEMORY_LIMIT kurang daripada atau sama dengan had ingatan PHP (selepas ini memory_limit dipanggil) ialah. Ia digunakan untuk menetapkan nilai yang terlalu rendah memory_limit secara dinamik kepada minimum yang disyorkan.


 • Pemalar WP_MEMORY_LIMIT boleh pilihan dalam wp-config.php dengan define('WP_MEMORY_LIMIT', 'XXXM'); ditetapkan.
 • Pemalar WP_MAX_MEMORY_LIMIT boleh pilihan dalam wp-config.php dengan define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', 'XXXM'); ditetapkan.
 • Ialah WP_MEMORY_LIMIT tidak ditetapkan, digunakan pada nilai lalainya:
  • memory_limit, dengan syarat nilai memory_limit tidak boleh diubah secara dinamik,
  • 64 MB jika ia adalah multisite,
  • 40MB sebaliknya.
 • Ialah WP_MAX_MEMORY_LIMIT tidak ditetapkan, digunakan pada nilai lalainya:
  • memory_limit, dengan syarat nilai memory_limit tidak boleh diubah secara dinamik atau jika ia tidak terhad (-1) atau lebih besar daripada atau sama dengan 256 MB,
  • 256 MB sebaliknya.
 • Nilai lalai telah dinaikkan lagi dan lagi pada masa lalu.
 • WP_MEMORY_LIMIT ditukar di mana-mana menggunakan fungsi ini_set() dinamik memory_limit, jika WP_MEMORY_LIMIT lebih besar daripada yang sekarang memory_limit atau bila WP_MEMORY_LIMIT adalah tidak terhad (-1).
 • WP_MAX_MEMORY_LIMIT ditukar di bahagian belakang (lebih tepat: bila-bila masa fungsi wp_raise_memory_limit() dipanggil dalam konteks yang berbeza [admin, imej]) menggunakan fungsi tersebut ini_set() dinamik memory_limit, jika WP_MAX_MEMORY_LIMIT lebih besar daripada yang sekarang memory_limit atau bila WP_MAX_MEMORY_LIMIT adalah tidak terhad (-1).
 • Logiknya WP_MAX_MEMORY_LIMIT berlari selepas logiknya WP_MEMORY_LIMIT, supaya WP_MEMORY_LIMIT di bahagian hadapan dan WP_MAX_MEMORY_LIMIT berkuat kuasa di bahagian belakang.
 • Kebanyakan logik yang diterangkan di atas berfungsi wp_initial_constants() (/wp-includes/default-constants.php) seperti dalam wp_raise_memory_limit() (/wp-includes/functions.php) bukannya.
 • Nilai memory_limit = XXXM dalam php.ini Ditakrifkan memory_limit (selepas memulakan semula perkhidmatan web).
 • Nilai php_value memory_limit XXXM dalam .htaccess Ditakrifkan memory_limit untuk semua fail PHP dalam folder atau subfoldernya di mana fail .htaccess terletak.
 • Pelayan web boleh menghalang nilai had memori daripada diubah dengan ini_set() atau daripada melebihi nilai yang ditentukan (lihat php_admin_value ).
 • memory_limit terpakai setiap proses: Peningkatan sebanyak memory_limit boleh menyebabkan bilangan permintaan PHP selari berkurangan. Oleh itu nilai harus dipilih dengan teliti (256 MB, dalam kes luar biasa 512 MB).
 • Dalam bahagian belakang WordPress di bawah Alat > Keadaan Laman Web, nilai-nilai memory_limit (Bahagian: Pelayan), serta daripada WP_MEMORY_LIMIT dan WP_MAX_MEMORY_LIMIT (bahagian pemalar WordPress) boleh dibaca.
Belakang