Chrome Devtools: انتقال عناصر DOM

ابزارهای توسعه دهنده Google Chrome یکی از قدرتمندترین ابزارها در بازار مرورگرها است. ویژگی های جدید هر ماه جغجغه می زند ، که Google به صورت فشرده در YouTube ارائه می دهد. اما اغلب این چیزهای کوچک زندگی هستند که لذت می برند. اگر می خواهید عناصر DOM را در Google Chrome حذف کنید ، می توانید این کار را با کلید حذف انجام دهید. اما فقط امروز متوجه شدم که عناصر DOM نیز با استفاده از کشیدن و رها کردن به راحتی قابل جابجایی هستند:


بازگشت