Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL στο Chrome 58

Από το Let's Encrypt , οι κρυπτογραφημένοι ιστότοποι είναι πλέον στάνταρ. Ακόμη και με την τοπική ανάπτυξη, τα πιστοποιητικά SSL έχουν καταστεί απαραίτητα (για παράδειγμα, το navigator.geolocation απαιτεί κρυπτογράφηση SSL τοπικά). Από την έκδοση 58 του Chrome, η υποστήριξη για το CN (Common Name) έχει εγκαταλειφθεί και το SAN (Subject Alternative Name) έχει καταστεί υποχρεωτικό. Ως αποτέλεσμα, το Chrome ξαφνικά δεν δέχεται πλέον όλα τα συμβατικά πιστοποιητικά SSL που έχουν δημιουργηθεί.


Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL στο Chrome 58

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά εργαλεία, όπως το ZeroSSL, για να δημιουργήσετε πιστοποιητικά ή να χρησιμοποιήσετε παραμέτρους έναρξης όπως --ignore-πιστοποιητικό-σφάλματα ή το flag chrome: // flags / # allow-insecure-localhost για να κάνετε το Chrome να λειτουργεί χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά. Ωστόσο, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το OpenSSL για να δημιουργήσουμε τοπικά αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που περιέχουν SAN και είναι πλήρως αποδεκτά από το Chrome. Αυτό το single-liner φροντίζει όλα τα απαραίτητα (μόνο το www.tld.local πρέπει να αντικατασταθεί για τον επιθυμητό τομέα):

61b7be9883ad31712c52a59252a4c9c4

Δεδομένου ότι το OpenSSL δυστυχώς δεν έχει άμεσα επιχειρήματα για τον καθορισμό του SAN, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα αρχείο διαμόρφωσης, το OpenSSL καλείται μαζί του και στη συνέχεια το αρχείο διαγράφεται. Οι χρήστες των Windows μπορούν εύκολα να εκτελέσουν αυτήν την εντολή είτε με τη βοήθεια του Cygwin (και bash -c "...") είτε με το νέο WSL . Τα δύο αρχεία που προκύπτουν www.tld.local.key και www.tld.local.cert μπορούν στη συνέχεια να επιλεγούν στο MAMP, για παράδειγμα:

Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL στο Chrome 58

Στη συνέχεια, οι χρήστες των Windows φορτώνουν στην ενότητα "Διαχείριση πιστοποιητικών χρήστη" (certmgr) στις "Αρχές πιστοποίησης αξιόπιστης ρίζας":

Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL στο Chrome 58

Τέλος, επανεκκινήστε το Chrome (chrome: // επανεκκίνηση) και απολαύστε το πράσινο κλείδωμα:

Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL στο Chrome 58

Πίσω