பிட்பக்கெட் மற்றும் எஸ்எஸ்ஹெச் விசைகள்

வழங்குநர் பிட்பக்கெட் ( கட்டணம் அடிப்படையிலான தரநிலை மற்றும் பிரீமியம் கட்டணங்களில் கூட ) SSH விசைகளை களஞ்சிய மட்டத்தில் எழுதும் உரிமைகளுடன் சேமிப்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்காது. உற்பத்தி சேவையகத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட SSH விசையை சேமிப்பது ஒரு விருப்பமல்ல, இல்லையெனில் நீங்கள் தற்போது அங்கிருந்து பணிபுரியும் மற்ற எல்லா திட்டங்களையும் அணுகலாம். அணுகல் விசைகள் என்று அழைக்கப்படுபவை உள்ளன, ஆனால் இவை வாசிப்பு உரிமையை மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.


எனவே, நீங்கள் ஒரு திட்டத்தில் உள்ளூரில் உருவாக்கி, இந்த களஞ்சியத்தை ஒரு தயாரிப்பு சேவையகத்தில் எழுத்து அணுகலுடன் ஒருங்கிணைத்தால், இரண்டு வழிகள் உள்ளன: இந்த நோக்கத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் சொந்த பயனரை உருவாக்கலாம் (உரிமம் பெற வேண்டும் மற்றும் 5 பயனர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்), அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் மாறாக அறியப்படாத SSH முகவர் பகிர்தல் .

இந்த நடைமுறையின் மூலம், தற்போதைய அமர்வில் தொலைநிலை சேவையகத்தில் உங்கள் உள்ளூர் SSH விசையை மீண்டும் நிரந்தரமாக சேமிக்காமல் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். அமைப்பு எளிதானது: முதலில், உங்கள் SSH விசையைப் பயன்படுத்தி தொலை சேவையகம் மற்றும் பிட்பக்கெட் இரண்டையும் நேரடியாக இணைக்க முடியும் என்பதை உறுதிசெய்கிறீர்கள். உங்கள் உள்ளூர் கணினியில் SSH முகவரை எவால் `ssh-agent -s` உடன் தொடங்கி, உங்கள் தற்போதைய விசையை ssh-add -k உடன் சேமிக்கவும் . முகவர் பகிர்தல் செயல்படுத்தப்பட்டால், நீங்கள் இப்போது தொலைநிலை சேவையகத்துடன் ssh -A பயனர்பெயர் @ host1 வழியாக இணைக்கலாம் , பின்னர் உங்கள் பிட்பக்கெட் களஞ்சியத்தை மற்றொரு கடவுச்சொல்லைக் கேட்காமல், தொலை சேவையகத்தின் SSH விசையை சேமிக்காமல் அணுகலாம்.

மற்றொரு மாற்று முற்றிலும் மாறுபட்ட வழங்குநருக்கு மாறுவது : எடுத்துக்காட்டாக, கிட்லாப் ஏற்கனவே 10 ஜிபி ( பிட்பக்கெட்டுடன் 2 ஜிபி உடன் ஒப்பிடும்போது) ஒதுக்கீட்டையும், வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான குழு உறுப்பினர்களையும் இலவச கட்டணத்தில் வரிசைப்படுத்தும் விசைகளையும் வழங்குகிறது . இதன் பொருள் ஒவ்வொரு களஞ்சியத்திலும் கூடுதல் SSH விசைகள் (எ.கா. உற்பத்தி சேவையகத்திலிருந்து) சேமிக்கப்படலாம், அவை களஞ்சியத்திற்கு எழுத்து அணுகலை வழங்குகின்றன.

மீண்டும்