SQL колдонуп файл тутумуна кирүү

Файл тутумуна кирип, баалуу маалыматтарды алуу үчүн, мисалы, файлдар менен папкалардын бар экендиги же алардын мазмуну жөнүндө, MySQLде жакшы вариантты таптым. Бул php file_exists функцияларына альтернатива катары өтө пайдалуу болушу мүмкүн, анткени файлдардын (файлдардын) бар экендиги жөнүндө маалымат сурамжылоодо андан ары сорттоо жана бириктирүү функцияларын колдонсо болот.


Эгер байланышкан маалымат базасынын колдонуучусу FILE артыкчылыгына ээ болсо , анда сиз буйрукту колдоно аласыз

SELECT LOAD_FILE(*PFAD ZUR DATEI*)

Суроо учурунда файлдын бар же жок экендигин текшерип гана тим болбостон, анын мазмунун окуп чыгыңыз.

Windows тутумдарында белгилей кетүүчү нерсе, файлдын жолундагы тескери сызыктар тийиштүү түрдө белгилениши керек (мисалы: C: \\ Windows \\ System32 \\ drivers \\ etc \\ hosts). Коопсуздук аспектисин толугу менен четке какпаш керек, анткени FILE артыкчылыгы берилгенде, маалымат базасына кирүү автоматтык түрдө файл тутумунун калган бөлүгүнө кирүүнү билдирет.

Бир гана NULL маанисин кайтарып бербөө үчүн, MySQLди иштетип жаткан колдонуучунун окуу укугуна ээ болушу керек.

Ошондой эле чоң файлдарга жетүү үчүн, 1 МБ деп белгиленген "max_allowed_packet" глобалдык касиети көбөйтүлүшү керек.

mysql -u... -p...
set global max_allowed_packet = 1024 * 1024 * 512;
exit;

Эми (серверди өчүрүп-күйгүзгөндөн кийин) көлөмү 512 МБ чейин жете турган файлдарды көрө аласыз.

Артка