Жип плагн'плей

npm - Node.js. үчүн демейки топтом башкаруучусу. Facebook көптөн бери Yarn деп аталган альтернативдик пакетти башкаруу чечимин иштеп келет. Жип Github окуу режиминен акырындык менен жоголуп бараткандай сезилет, анткени стандарттык чечим жана расмий сайттын статистикасы , таңгактардын бир бөлүгүн гана Yarn аткара тургандыгын көрсөтүп турат. Ошентсе да, бул кутудан тышкары ойлонууга арзыйт.


Yarn учурдагы pack.json файлдары менен толук шайкеш келет - андыктан, эки долбоорду тең көйгөйлөрсүз колдоно аласыз. Эки чечимдин буйруктары бир аз гана айырмаланат. Бул жерде эң маанилүү буйруктарды салыштыруу келтирилген:

СүрөттөөnpmЖип
Баштоо npm initжип init
Жаңыртууnpm орнотуу -g npmжип өзүн-өзү жаңыртуу
Топтомду орнотууnpm орнотуу
- сактоо [аты-жөнү]
жип кошуу [аты]
Топтомду орнотууnpm орнотуу
--save-dev [аты]
жип кошуу
--dev [аты]
Глобал топтомун орнотууnpm орнотуу -g [аты]жип глобалдык кошуу [аталышы]
Бардык пакеттерди орнотуңузnpm орнотуужип орнотуу
Бардык топтомдорду жаңыртыңызnpm жаңыртуужипти жаңыртуу
Топтомду чыгарып салыңызnpm алып салуу [аты-жөнү]жипти алып салуу

Жип npmдин айрым алсыз жактарын чечүү максатында башталды. Эң ачык айырмачылык - бул жогорку көрсөткүч: Бир нече инсталляциялар, көп иштөө жана Plug'n'Play (PNP) акыркы киллер өзгөчөлүгү аркылуу аткаруу кескин жогорулайт. Plug'n'Play долбоорго негизделген node_modules папкасынын идеясын, астрономиялык бийиктикке чейин өсө турган файлдардын санын жокко чыгарат. Бул тууралуу көбүрөөк маалыматты Plug'n'Play расмий ак кагазынан таба аласыз. Eslintти npm менен бир жолу орнотобуз , андан кийин ар бир учурда кэш жылытылган жип менен орнотобуз, ылдамдыктын айырмасы (6х!) Таза:

npm 6.5.0
Жип 1.12.3
Артка