Goodbye Block & Inline - Welcome HTML5

HTML5 спецификациясынын жаңылыктары арбын жана алардын көпчүлүгүн браузердин ландшафтынын көпчүлүгү колдоп жатышат - төмөндө уя салуу элементтеринин эрежелерине болгон кызыктуу өзгөрүүнү белгилегим келет. HTML ар дайым блок жана катар элементтерин айырмалап келген. HTML4 документ түрүнүн аныктамасы , мисалы, h1, p жана div аттарын блок элементтери катары жана a, span, img катар элементтери катары.


Азыр бул түшүнүктөн баш тартышты (жүйөөлүү себептер менен). Айрым учурларда, көптөгөн веб-дизайнерлер аталган уя салуунун эрежелеринин туура эместигин белгилешкен, анткени эч кандай блок элементтери катардын элементтерине кирбейт же CSS эрежелерин колдонуп, дисплей: inline; же дисплей: блок; (көбүнчө жараксыз кодду алып келген) кошумча сөз жок.

Азыр HTML5 бул айырмачылыкты жумшартууда, ал тургай элемент таандык болушу мүмкүн болгон 9 ар кандай категорияларды атады, бул элементтер бир нече категорияларда болушу мүмкүн. Блок жана сызык элементтеринин ортосундагы эски айырма четке ыргытылып, Интернеттеги тегдердин көптүгү эске алынат. Атап айтканда, бул төмөнкү конструкциялар жарактуу кодду чагылдырат:

<a href="#">
   <div>
      <h1>Yeah</h1>
      <p>
         Der ganze Block ist verlinkt.
      </p>
   </div>
</a>

Блоктун мындан аркы элементтерин камтыган бүтүндөй контейнер мурда айла-амалдарды колдонуу менен гана мүмкүн болгон (жарактуу код менен) (мисалы, байланышкан үстүртөн катмардын абсолюттук жайгашуусу менен). Же болбосо, сиз баш сөз менен абзацты байланыштырдыңыз - бул өз кезегинде ашыкча жумушка алып келди жана контейнер чыкылдабайт. HTML5 кошулганда, бул көйгөй болбой калды.

Артка