Git жана бош папкалар

Git папкаларды билбегендиктен, файлдар гана бар, бош папка структуралары репозиторийге түшпөйт. Бирок, көптөгөн алкактар ​​жана долбоорлор буга таптакыр муктаж болгондуктан, алар ошол жерде бүтүшү керек. Адатта, папкалардын түзүмүн так көрсөтүүчү толтургуч файлдарды түзүү (көбүнчө .gitkeep деп аталат). Бул файлдарды оңой эле түзүүгө болот, эгер кааласаңыз, папкалардагы башка файлдар эске алынбай калышын камсыздайт.


Алгач тесттик репозиторийди түзүп, бир нече кошумча папкаларды түзөбүз:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Азыр бизде төмөнкү папка түзүмү бар:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Күтүлгөндөй, git абалы -u бизге эч кандай өзгөрүүлөрдү көрсөтпөйт:

Git жана бош папкалар

Бардык керектүү жерлерде толтуруучу файлдарды түзүү үчүн, эми find колдонобуз:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Азыр биз төмөнкү папканы / файл структурасын алдык:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Эми git абалы -u бизге бардык папкалардын (жашыруун түрдө) репозиторийге өтүп кетишин көрсөтөт:

Git жана бош папкалар

Эгер биз азыр папканын түзүлүшү ар дайым кампада сакталышын камсыз кылгыбыз келсе, анда эч кандай файлдар эмес (толтуруучу файлдардан тышкары), gitignore түзөбүз:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Биз колдонобуз Кош жылдыз синтаксиси:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Биринчи сап рекурсивдүү түрдө "foo" папкасындагы бардык файлдарды жана папкаларды (каалаган деңгээлде) эске албайт, экинчи сап рекурсивдүү түрдө бул эрежеден бардык папкаларды (каалаган деңгээлде) алып салат жана үчүнчү сап бардык .gitkeep файлдарды (каалаган деңгээлде) алып салат .

Эми бир нече тест файлдарын түзөлү:

434e6616f335599d241482f169f68f1b

Git абалы -u эми бизге каалаган натыйжаны көрсөтөт:

Git жана бош папкалар

Артка