Yaşam Çiçeği

Yaşam çiçeği, tapınaklar, el yazmaları ve bir süredir pop kültüründe binlerce yıldır bulunan, iyi bilinen, çiçek benzeri, geometrik bir desendir. Desen ezoteriklikte de rol oynar. Tüm bunları bu noktada görmezden geliyoruz ve eşit olarak dağıtılmış, çakışan birkaç daireden oluşan geometrik şeklin basit yapısına odaklanıyoruz.


Birçok insan tarafından uyumlu bir şekilde mükemmel olarak algılanan formun altı katlı bir simetrisi vardır ve tüm dünyadaki birçok filozof, mimar ve sanatçı tarafından bilinir. Özyinelemeli inşaat yöntemi özel sadeliği ile etkileyicidir.

Bir daire çizin \(K_1\) ile çapı \(r>0\) merkezi etrafında \(m_1\) ve bir ikinci daire \(K_2\) ile çapı \(r\) merkezi etrafında \(m_2 \in K_1\) . Diğer tüm daireler \(K_n\) artık aşağıdaki özelliği izler: Her birinin önceki dairelerin kesişme noktasında yarıçap \(r\) ve bir merkez noktası \(m_n\) .

Bir desenin \(g\) derecesine \(g\) \( \text{round} \left( \frac{ max(\overline{m_n m_1})}{r} \right) -1\) . Yalnızca \(\overline{m_n m_1} > g+1\) geçerliyse \(\overline{m_n m_1} > g+1\) . Son olarak, örüntüyü merkez noktasının \(m_1\) etrafında \(r \cdot g\) yarıçapına sahip bir daire içine \(m_1\) . Yaşam \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) "katı" versiyonunda, \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) veya \(\text{round} \left( \overline{m_n m_1} \right) = g-1\) yalnızca yay çizilen tüm çevreleri ile kesiştiği \(K_k\) ile \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-1\) veya \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-2\) .

SVG.js ve bazı okul trigonometrisi ile her dereceden bir yaşam çiçeği oluştururuz:

See the Pen Flower of Life by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Geri