WordPress Kategorileri: Ağaç Görünümü / Miras

WordPress'te hiyerarşik kategorilerle (taksonomiler) çalışıyorsanız, bir yandan, kontrol edilen kategorilerin arka uçta görüntülenmesinin kafa karıştırıcı olduğunu ve diğer yandan, alt kategoriye yerleştirildikleri takdirde gönderilerin otomatik olarak üst kategoriye girmediğini fark edeceksiniz. Her ikisi de, güçlü kanca sistemi (bir eylem ve bir filtre şeklinde) kullanılarak sadece birkaç satır kodla düzeltilebilir.


85b430a0acae9cf5c958

WordPress Kategorileri: Ağaç Görünümü Mirası Kategori seçimi olmadan görüntüleme (WordPress standardı)

WordPress Kategorileri: Ağaç Görünümü Mirası Kategori seçimine göre göster (WordPress standardı)

WordPress Kategorileri: Ağaç Görünümü Mirası Kod uyarlandıktan sonra, üst kategori (üretici) belirlenir ve ağaç görünümü korunur

Geri