Bir sıralama listesi belirlemek için SQL sorgusu

Bugün bir müşteri projesinde çalışırken aşağıdaki görevle karşılaştım: "id" ve "score" sütunlarına sahip bir SQL tablosu "kullanıcısı" alın ve " aynı sıralamada aynı puanı almak. Kullanıcı tanımlı değişkenler kullanılarak bu görev sezgisel ve kolay bir şekilde çözülebilir.


CREATE TABLE
  user(id INT, score INT);
INSERT INTO
  user(id, score)
VALUES
  (1, 10), (2, 40), (3, 55), (4, 10), (5, 5), (6, 20), (7, 30), (8, 70), (9, 30)

Bu, iki değişken kullanılarak kolayca çözülebilir

SET @score_prev = NULL;
SET @cur_rank = 0;
SELECT id, score, CASE
  WHEN @score_prev = score THEN @cur_rank
  WHEN @score_prev := score THEN @cur_rank := @cur_rank + 1
END AS rank
FROM user
ORDER BY score DESC

ve istediğiniz çıktıyı elde edersiniz

+--------+-----------+----------+
| *id* | *score* | *rank* |
|  8  |   70  |   1  |
|  3  |   55  |   2  |
|  2  |   40  |   3  |
|  7  |   30  |   4  |
|  9  |   30  |   4  |
|  6  |   20  |   5  |
|  1  |   10  |   6  |
|  4  |   10  |   6  |
|  5  |    5  |   7  |
+--------+-----------+----------+
Geri